Actualització del Mapa d’Experiències Destacades

Mapa

Un any més, la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals ha reconegut el compromís de Central Borne en l’impuls de la responsabilitat social i sostenibilitat a Catalunya tot actualitzant el Mapa Interactiu d’Experiències Destacades amb les últimes accions dutes a terme i recollides a la nostra Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2022.

Podeu consultar la nostra fitxa aquí

Notícies relacionades