Pla d’Igualtat

Objectius

A Central Borne estem compromesos amb el nostre equip, i és per això que des del mes de gener, i emmarcat dins de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa, hem posat en marxa el Pla d’Igualtat 2022-2026.

Aquest pla, consta d’un conjunt de mesures, adoptades després de dur a terme un diagnòstic de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Notícies relacionades