Incorporació Coquus

Coquus

A Central Borne apostem per la tecnologia més innovadora i invertim per treballar amb els programes informàtics més avançats per la gestió del procés d’alimentació dins del nostre Servei Integral.

Amb el recentment incorporat Coquus, un programa de gestió de dietes, el nostre Departament de Dietètica-Nutrició defineix la planificació dels menús dels 35 centres de Servei Integral que gestionem actualment, elaborant les fitxes de plats que amb els gramatges específics i la declaració d’al·lèrgens composen cada menú.

Coquus processa, digitalitza i automatitza un enorme flux d’informació que permet eliminar el treball administratiu, augmentar la seguretat i millorar la experiència alhora que redueix els costos de tot el procés, convertint-se en una eina decisiva per garantir la qualitat de l’alimentació dels nostres clients.


Notícies relacionades